ZAPOSLENI

Pedagoški delavci:

1. Karmen J. Šajn, učiteljica v oddelku 3. in 4.  r., razredničarka

2. Vesna Sanković, učiteljica v oddelku 1. in 2 . r., razredničarka

3. Romana Kompan, učiteljica v oddelku 5. r., razredničarka

4. Nives Pirih, učiteljica GUM od 1. do 9. r., IP Ansambelska igra, ID Otroški in mladinski pevski zbor, Orff

5. Nikolaja Stock, učiteljica SLO- 6.- 9. r; TJA – od 6. do 9. r.,

6. Martina Šajn, učiteljica GEO, ZGO, DKE od 6. -9. r., OPB, razredničarka 6. in 7. razred,

7. Urška Valenčič, učiteljica MAT od 6. do 9.r. in  OPB,  računalnikar-organizator inform. dejav

8. Jožef Knafelc, učitelj LUM 5. – 9. r.,  NIP Umetnost, IP Likovno snovanje, OPB , razrednik 8. in 9. razred

9. Milanka Hrovatin, NAR – 6., 7. r., KEM, BIO – 8., 9.r., IP Rastline in človek, organizatorka šolske prehrane

10. Dejan Čeranič, učitelj ŠPO 5. – 9. r, NIP Šport, IP Šport za sprositev

11. Martina Štemberger, učiteljica TJA 1. – 5. r, porodniška odsotnos t nadomešča Neža Polanc

Petra Valenčič, učiteljica FIZ v 8. in 9. r. – dopolnjevanje učne obveznosti

Mateja Iskra, učiteljica IP – nemščina – dopolnjevanje učne obveznosti

Marijana Fidel, učiteljica TIT

12. Martina Katern Tomažič, vzgojiteljica

13. Ariana Potočnik, pomočnica vzgojiteljice

14. Ana Čeligoj , vzgojiteljica

15. Tina Dolgan, pomočnica vzgojiteljice, OPB, jutranje varstvo

16. Tadej Braček, pedagoški vodja in poslovodja – ravnatelj, drugo strokovno delo – svetovalno delo

17. Brigita Baša Boštjančič – knjižničarka

Administrativno-tehnični delavci:

18. Igor Brozina, hišnik in čistilec

19. Urška Mlakar, čistilka

20. Jožica Majdič, računovodsko-administrativna dela

21. Blanka Slak, kuharica in čistilka.

22. Marina Šuštar, kuharica

(Skupno 1.831 obiskov, današnjih obiskov 3)