Karierna orientacija

Namen programa poklicne orientacije je pomagati učencem pri presojanju, izbiranju in sprejemanju poklicne odločitve. Izvaja ga šolska svetovalna delavka. 

Program poklicne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:  informiranje;  organizacijo raznih ogledov srednjih šol, podjetij, ustanov … in udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo srednje šole;  zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja;  izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;  individualno svetovanje za učence in starše;  pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju. 

MESECDEJAVNOST
September

Uvodno srečanje z devetošolci pri razredni uri in pogovor o dejavnikih izbire poklicne poti, ter predstavitev možnosti nadaljevanja poti.
Oktober Individualni posvet z devetošolci in reševanje vprašalnika “Kam in kako”
Predstavitev poklicev (zunanji, odvisno od želj devetošolcev)
November Predstavitev srednjih šol in njihovih programov, rokovnika ter novosti; Posvetovalni pogovori o karierni orientaciji (nivo izobraževanja, smer izobraževanja, poklicni interesi, …)
DecemberTimski sestanki/razgovor s starši (v mesecu decembru ali januarju): pogovor o namerah zapisanih v anketnem vprašalniku, izpolnjenih vprašalnikih in predhodnem pogovoru z učencem. Na sestanku so prisotni šolska svetovalna delavka, razredničarka, starši in učenec;Predstavitev iz ZRSZ; 
JanuarPredstavitev razpisa za srednje šole; 
Februar Roditeljski sestanek za starše, kjer jih podrobneje seznanimo z vpisnimi postopki in roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo, štipendiranjem… 
Marec Izpolnjevanje Prijav za vpis v 1. letnik srednje šole

Skozi celo šolsko leto imajo učenci možnost individualnih razgovorov pri šolski svetovalni delavki. Poleg tega se skozi celotno šolsko leto urejajo tudi oglasna deska, šolska spletna stran  z vsebinami poklicne orientacije.

(Skupno 425 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost