NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Seznam neobveznih izbirnih predmetov 2024/2025

PredmetKdo ga lahko izbere?
NIP NEMUčenci 4., 5. in 6. r.
NIP ITAUčenci 7., 8. in 9. r

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko.

Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah ali 6. oziroma 7. šolsko uro, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni.

Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.


NIP NEMŠČINA (4.–6. RAZRED)

Nemščina je namenjena učencem od 4. do 6. razreda v obsegu 2 ur tedensko, ki jih veseli učenje jezikov. K nemščini se lahko priključijo učenci, ki se bodo z jezikom srečali prvič, kot tudi učenci, ki so z jezikom že bili v stiku. Pri predmetu je učenec ocenjen.

Pouk neobveznega izbirnega predmeta bo potekal na zelo preprost, igriv in sproščen način. Jezik bomo spoznavali skozi zgodbice, pesmi, uganke, pogovarjali se bomo skozi igro vlog, igrali se bomo različne igre ter se pri tem učili besed.

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja:

  • naučili se bomo pozdraviti, voščiti, šteti,
  • opisati sebe in svojo družino, svojo hišo,
  • opisovali bomo živali, govorili o šoli, prostem času, prehrani in zdravju, televiziji,
  • spoznavali navade in običaje nemško govorečih držav.

Učenci pri pouku skozi igro usvajajo vse štiri jezikovne spretnosti: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje, pri čemer sta na začetku v ospredju bolj poslušanje in govorjenje. Pri pisanju se omejimo na tvorjenje preprostega besedila na podlagi vzorca.

NIP ITALIJANŠČINA (7.–9. RAZRED)

Učenci bodo: 

  • razvijali spretnosti razumevanja,
  • razvijali spretnost ustnega sporočanja,
  • razvijali spretnosti branja in pisanja,
  • spoznavali italijansko kulturo, glasbo, mesta,
  • se učili osnovnih sporazumevalnih vzorcev.
  •  

Tematski sklopi, ki jih bomo pri pouku obravnavali so naslednji: BENVENUTI (abeceda, barve, števila do 100, predstavim se …) PRIMO GIORNO DI SCUOLA (besede in fraze za komunikacijo v razredu, države in nacionalnost …) TANTI AUGURI (starost, rojstni dan, počutje, ure in meseci …) FOTO DI CLASSE (opis razreda, šolske potrebščine, urnik …) UN NUOVO COMPAGNO (karakter in zunanjost osebe).

Ure si bomo popestrili s poslušanjem pesmi, z ogledi filmov, uporabo interaktivnih računalniških nalog, PPT predstavitvami, križankami in še in še.

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost