O šoli

Šola v Jelšanah

Začetki šolstva v Jelšanah segajo v čas šolske reforme, ki jo je uvedla Marija Terezija v 18. stoletju. Takrat so Jelšane postale sedež šolskega okraja.
Leto 1805 pomeni začetek delovanja zasebne šole v Jelšanah, 1844. pa je začela delovati tudi uradna šola, in sicer v privatni hiši Pavla Frola. Šolski obisk je bil slab, saj otroci niso imeli ne primerne obutve ne obleke, pa tudi delo na kmetiji je imelo prednost pred šolo.
1850. leta je bilo dograjeno prvo šolsko poslopje, zaradi pomanjkljive opreme pa je šola pričela s poukom šele naslednje šolsko leto.
Od 1851. leta je veliki rodoljub in vzgojitelj, Valentin Pušavic, ki je v  Jelšanah ostal 34 let, učitelje spodbujal k uporabi sodobnejših metod dela ter lepemu pristopu k otrokom in staršem. Močan pečat je med učenci in vaščani zapustil Ivan Makarovič, ki je v Jelšanah poučeval 40 let in s posebnim dopisom opominjal starše, naj pošiljajo otroke v šolo.

Po prvi svetovni vojni so naše vasi prišle pod italijansko oblast in v šolah so poučevali le v italijanskem jeziku. V Jelšanah so ustanovili tudi vrtec z namenom, da bi že v najzgodnejšem obdobju otroke poitalijančili. Nezaupanje do tujcev in narodnozavedni duhovniki, ki so otrokom posojali slovenske knjige, so to preprečili.
Po kapitulaciji Italije je leta 1943 prevzel skrb za šolo dekan Viktor Perkan, ki je ponudil tudi prostor za šolo. Poleg dekana so poučevali še Danilo Perkan in dva partizanska učitelja.

Po osvoboditvi so prišli novi učitelji, ki so vedoželjnim učencem vseh starosti poskušali nadomestiti izgubljeni čas. Pouk se je pričel oktobra 1945, potekal pa je v  prostorih nekdanjega vrtca in porodnišnice. Leta 1948 so šolo zapustili učenci iz sosednje hrvaške vasi Rupa.

Šola se je v letih, ki so sledila, še nekajkrat selila.

 

V šol. letu 1955/56 je bila zgrajena nova šola na sedanji lokaciji. V Novokračinah je za vasi Fabci, Novokračine, Nova vas in Sušak do leta 1971 delovala podružnična šola, nato so se te vasi priključile OŠ Jelšane.

V šolskem letu 1977/78 so celotno šolo v Jelšanah preuredili ter prizidali nove šolske prostore in vrtec. V šolskem letu 1989/90 so iz ilirskobistriške šole prišli otroci z Velikega Brda.

Jelšane, 1980

Ker se področje vzgoje in izobraževanja skupaj s tehnologijo zelo hitro razvija, tudi ti šolski prostori niso več ustrezali našim potrebam. V današnjem, tako hitro spreminjajočem se svetu, postaja učiteljeva vloga vse zahtevnejša, pričakovanja družbe do učiteljev in šole pa vse višja. Učitelji so postali usmerjevalci učencev k ustvarjalni uporabi množice znanj in informacij, ki jih učenci dobivajo v šoli in zunaj nje.
Da bi lahko  sledili zahtevam sodobnega pouka, so našim potrebam prisluhnili tudi na Ministrstvu za šolstvo in šport ter na Občini Ilirska Bistrica in nam v šolskem  letu 2010/11 šolo in vrtec temeljito prenovili ter povečali. V novem prizidku smo pridobili dve novi dobro opremljeni učilnici, jedilnico, knjižnico, novo telovadnico, ki je namenjena tudi javnim kulturnim prireditvam in rekreaciji krajanov, dvorišče,  postajališče za šolski avtobus in parkirišče. Varno otroško igrišče pa smo začeli urejati že v šolskem letu 2008/09.
10. junija 2010 smo šolo slovesno odprli. Otvoritve se je poleg župana Antona  Šenkinca in mnogih uglednih gostov udeležil tudi minister Igor Lukšič.

Nika Stock

(Skupno 5.924 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost