ŠOLSKA PREHRANA

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna za otroke in mladostnike, saj je odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Uravnotežena prehrana je tako eden najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja.

Šola nudi učencem v skladu z Zakonom o šolski prehrani – ZŠolPre-1 (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K) naslednje obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Trenutno imamo prijavljene učence na dopoldansko malico in kosilo. Obroki so pripravljeni v skladu s smernicami zdrave prehrane.

Cenik obrokov: 

Vrsta obroka EUR na dan
malica dopoldan za učence 1,10   oproščeno DDV
kosilo za učence 2,90   oproščeno DDV
malica dopoldan za zaposlene 2,15   oproščeno DDV
kosilo za zaposlene 4,50   oproščeno DDV
kosilo za zunanje 4,50   oproščeno DDV

 

Cena dopoldanske malice za učence je določena s strani ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport. Tržno ceno šolske prehrane (zajtrk, kosilo in popoldanska malica) določi šola s cenikom, s katerim seznani svet šole. Cene so oblikovane na podlagi dejanske porabe živil, uporabljene energije za pripravo, dela, prispevkov in dajatev, amortizacije delovnih strojev in pripomočkov ter drugih stroškov, povezanih z nabavo, pripravo, dostavo in evidenco šolske prehrane.

Dopoldanska malica je za vse učence ob 9.30 in traja do začetka 3. šolske ure (9.55).                               

Čas kosila je določen od 12.20 dalje do 13.30.                                                      

Jedilnike sestavlja vodja prehrane, Andreja Stegu, v sodelovanju s kuharicami, Marino Šuštar in Blanko Slak. Jedilniki se pripravljajo v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah in so za tekoči teden objavljeni na oglasni deski in šolski spletni strani.

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom:                                                       

Starši oz. skrbniki lahko odjavijo ali prijavijo posamezni dnevni obrok pisno preko elektronske pošte na naslov: prehrana.jelsane@guest.arnes.si, vsak delovnik do 8.15. V sporočilu navedejo: ime in priimek učenca, datum odjave in odjava malice in/ali kosila.

Dietna prehrana:                                                                                                                                                         

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti in v okviru možnih finančnih sredstev. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši oziroma skrbniki le na podlagi potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izpolni in potrdi specialist pediater.                                                                        

Starši, ki želijo, da se za njihovega otroka pripravljajo dietni obroki, so potrdilo dolžni predložiti ob pričetku vsakega šolskega leta oziroma vsaj enkrat letno, razen za trajne diete. Priprava dietnih obrokov se prične po razgovoru staršev z organizatorko šolske prehrane.                                                              

V primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši ravno tako dolžni predložiti potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolni in potrdi specialist pediater.

Subvencioniranje šolske prehrane:

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 591,22 evra. Subvencija pripada v višini cene malice. Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 evra. Subvencija pripada v višini cene kosila. Do polne subvencije oziroma brezplačne malice in kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino, in učenci, ki so prosilci za azil.

Zdravo prehranjevanje in pozitiven odnos do hrane bodo učitelji spodbujali med šolsko malico in v času kosila, med urami oddelčne skupnosti, pri interesnih dejavnostih, dnevih dejavnosti, pri razdeljevanju »Šolske sheme« in v podaljšanem bivanju.  

(Skupno 1.358 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost