Svet staršev

Svet staršev je organ šole, ki je oblikovan za uresničevanje organiziranega uresničevanja interesa staršev učencev šole.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak razred (brez oddelkov OPB, varstvenih oddelkov ipd.) po enega predstavnika. V svetu staršev je tudi predstavnik staršev vrtca.

Starši predstavnika razreda izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Urška Blazinšek – VVE

Karmen Rutar Iskra – VVE

Margita Červenjak 1. razred

Jana Udovič 2. in 3. razred

Sylvia Iskra 4. in 5.  razred

Martina Iskra 6. in 7. razred

Ines Šlosar 8. in 9. razred

Predsednica sveta staršev je ga. Urška Blazinšek.

(Skupno 395 obiskov, današnjih obiskov 1)