Ravnatelj

V šolskem letu 2018/19 bo  delo na Osnovni šoli Jelšane in VVE Vrtec potekalo strokovno in v duhu povezovanja ter dobrih medosebnih odnosov. Držali se bomo mota »Kjer je enotnost, tam je zmaga.« in tako uspešno uresničevali naloge, ki nam jih nalagata zakonodaja in Letni delovni načrt šole (LDN).

Poskrbeli bomo za čim bolj pestro dogajanje pri pouku in interesnih dejavnosti, vse pa bo temeljilo na razvijanju potencialov, ki jih imajo otroci oz. učenci.

Katere novosti nas čakajo v šolskem letu 2018/19?

Šolo bo obiskovalo 63 učencev, enoto vrtca 29 otrok. Dobili bomo nekaj novih strokovnih delavcev, učilnico na prostem in brezžično internetno povezavo po vsej šoli.

V 1. razredu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet angleščina, učenci 4. do 6. razreda pa bodo obiskovali neobvezna izbirna predmeta šport in umetnost. Izbirni predmeti od 7. do 9. razreda bodo: ansambelska igra, šport za sprostitev, rastline in človek, nemščina in likovno snovanje. Učenci 8. in 9. razreda se bodo v maju udeležili ekskurzije v Anglijo. Septembra bomo izvedli mednarodno konferenco na gradu Prem.

V šolskem letu 2018/19 bodo prednostne naloge iz razvojnega načrta Osnovne šole Jelšane varovanje in krepitev duševnega zdravja, trajnostni razvoj na področju vzgoje in izobraževanja, spoznavanje kulturne dediščine in povezovanje na lokalnem, regijskem in mednarodnem nivoju in poklicno ter finančno opismenjevanje.

V šolskem letu 2018/19 bodo v okviru projekta EKO IN ZDRAVE šole potekale naslednje dejavnosti:

 • izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka,
 • razdeljevanje svežega sadja in zelenjave v sklopu Sheme šolskega sadja,
 • zbiralne akcije: odpadni papir, zamaški, tonerji in kartuše, baterije, sijalke …,
 • predavanje za starše in delavce šole s področja duševnega in telesnega zdravja ter preprečevanja odvisnosti,
 • naravoslovna dneva s strokovnega področja kraškega roba in vode skozi Kras ,
 • tehniški dan Eko noč v šoli,
 • sodelovanje z zdravstveno službo, RK ter Karitas,
 • izvedba humanitarnih akcij,
 • kultiviranje šolskega vrta ter urejeno šolsko okolico,
 • zasaditev sadnega drevja na šolski površini,
 • interesne dejavnosti na temo zdravja, ekologije in športa,
 • izdelava Jelšanca – bezgovega sirupa z vitaminom C, in
 • fizično gibanje med glavnim odmorom.

Več podatkov o novem šolskem letu lahko preberete v publikaciji šole.

Vsem želim zdravo, srečno in uspešno šolsko leto 2018/19 ter vas lepo pozdravljam.

Tadej Braček, prof. pedagogike in angleščine, ravnatelj

 

(Skupno 1.128 obiskov, današnjih obiskov 6)