ŠPORTNI DAN

V petek, 5. 5. 2023, je za vse učence naše šole potekal atletski športni dan.

Komentarji so izklopljeni za ŠPORTNI DAN

Uvrščeno v NOVO

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Komentarji so izklopljeni za Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

Uvrščeno v NOVO

Vseslovensko petje s srci

Že šesto leto se povezujemo v skupnem projektu »Vseslovensko petje s srci»,
na dan Zelenega Jurija (prinaša zdravje in obilje v hišo in hkrati obeležujemo svetovni dan knjig), 23. in 24. aprila 2023, med 10. in 11.00 uro. 
S skupnim prepevanjem povezujemo vse generacije, vse družbene sloje doma in po svetu,  negujemo slovensko kulturo in jezik, krepimo nacionalno pripadnost in ustvarjamo boljše vzdušje, ozaveščamo pomen slovenske glasbe in jo prenašamo na mladi rod. Pesem nas je povezovala v najtežjih in najlepših trenutkih, petje samo, pa ima pozitivne učinke na naše psihofizično stanje.

Komentarji so izklopljeni za Vseslovensko petje s srci

Uvrščeno v NOVO

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU

Komentarji so izklopljeni za NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU

by | 24. 4. 2023 · 10:38

Kaj veš o prometu?

Letošnje šolsko tekmovanje “Kaj veš o prometu?” je potekalo na Osnovni šoli Podgora-Kuteževo.Tekmovanja se tako kot vsako leto udeležijo vse okoliške šole. Naši kolesarji so osvojili 2. mesto.

Čestititke vsem sodelujočim.

Komentarji so izklopljeni za Kaj veš o prometu?

Uvrščeno v NOVO